Spoločnosť BUSINESS SOLUTION s.r.o. vznikla v roku 2001 ako výsledok potreby podporiť schopnosti a zručnosti efektívneho využitia internetu a služieb dostupných prostredníctvom tohto dynamicky sa rozvíjajúceho média, ktoré do obchodnej, výrobnej, vzdelávacej, reklamnej, či akejkoľvek inej oblasti profesionálneho života vnáša v poslednom období stále rastúce množstvo možností rozšírenia a zefektívnenia komunikácie.

Poslaním našej spoločnosti je pomáhať podnikateľským subjektom účinne aplikovať nové telekomunikačné technológie a prispieť tak k napĺňaniu ich podnikateľských zámerov. Z tohto dôvodu je náš tím zostavený z ľudí s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti poskytovania služieb internetu nielen z oblasti špecializácie obchodnej ale i dizajnérskej, technickej a marketingovej. To z nás robí vašu marketingovú výhodu.

V oblasti poskytovania hlasových, dátových a internetových služieb spoločnosť BUSINESS SOLUTION s.r.o. ponúka celé portfólio spoločnosti GTS Nextra, a.s., v súčasnosti najväčšieho alternatívneho telekomunikačného operátora a poskytovateľa internetových služieb. 

 
     
 
     
 
registrácia domén
hlas
dáta
internet
 
 
   
 
domácnosti
podnikatelia a malé firmy
stredné a veľké firmy