Našim zákazníkom poskytujeme vysokokvalitné telefónne služby umožňujúce prenos hlasu, faxu a dát, založené na priamom pripojení do siete. Ponúkame komplexne riešenie telekomunikačných potrieb Vašej spoločnosti v garantovanej kvalite. Okrem šetrenia nákladov získate aj množstvo pridaných služieb.

     
 
     
 
hlasové služby pre domácich používateľov
hlasové služby pre podnikateľov a malé firmy
hlasové služby pre stredné a veľké firmy