Našim zákazníkom poskytujeme vysokokvalitné telefónne služby umožňujúce prenos hlasu, faxu a dát, založené na priamom pripojení do siete. Ponúkame komplexne riešenie telekomunikačných potrieb Vašej spoločnosti v garantovanej kvalite. Okrem šetrenia nákladov získate aj množstvo pridaných služieb.

     
 
     
 
hlasové služby pre domácich používateľov
hlasové služby pre podnikateľov a malé firmy
hlasové služby pre stredné a veľké firmy
 
   
   
GTS Nextra Doma Komplet
Služba Komplet Doma umožňuje vysokorýchlostné a časovo neobmedzené pripojenie na internet využijúc ADSL technológiu a prináša absolútne nový pohľad na telefonovanie.  
viac>>
 
Karta Marta
Karta Marta od GTS Nextra je unikátny, jednoduchý prístup k využívaniu všetkých výhod internetu. S Kartou Martou dostanete vlastný prístupový PIN kód, kredit 500 bodov za 500 korún a okamžitý prístup k internetu.
   viac>>
 
GTS Nextra HLAS
voľba operátora (carrier selection) prináša všetkým majiteľom pevných telefónnych liniek možnosť vybrať si pre svoje odchádzajúce hovory alternatívneho operátora s najvýhodnejšími cenami a výrazne ušetriť na telefonovaní.   
viac>>
 
GTS Nextra IP HLAS
prináša absolútne nový pohľad na telefonovanie. Telefonické hovory sú prenášané cez existujúce permanentné pripojenie na Internet. Telefonovanie a internet v jednej dátovej prípojke predstavujú pre zákazníka zefektívnenie celkových telekomunikačných nákladov.  
viac>>