Našim zákazníkom poskytujeme vysokokvalitné telefónne služby umožňujúce prenos hlasu, faxu a dát, založené na priamom pripojení do siete. Ponúkame komplexne riešenie telekomunikačných potrieb Vašej spoločnosti v garantovanej kvalite. Okrem šetrenia nákladov získate aj množstvo pridaných služieb.

     
 
     
 
hlasové služby pre domácich používateľov
hlasové služby pre podnikateľov a malé firmy
hlasové služby pre stredné a veľké firmy
 
   
   
GTS Nextra Profi Komplet
Služba Profi Komplet umožňuje vysokorýchlostné a časovo neobmedzené pripojenie na internet využijúc ADSL technológiu a prináša absolútne nový pohľad na telefonovanie. Telefonické hovory sú prenášané cez existujúce permanentné pripojenie na Internet - ADSL.  
viac>>
 
 
Profi Komplet Plus
Služba Profi Komplet Plus je integrované telekomunikačné riešenie obsahujúce symetrické garantované pripojenie do internetu rýchlosťou 512 kbit/s a 4 analógové alebo 4 ISDN telefónne linky pripojiteľné do ústredne, telefónnych aparátov alebo faxov.
   viac>>
 
 
GTS Nextra HLAS Profi
voľba operátora (carrier selection) prináša všetkým majiteľom pevných telefónnych liniek možnosť vybrať si pre svoje odchádzajúce hovory alternatívneho operátora s najvýhodnejšími cenami a výrazne ušetriť na telefonovaní.  
viac>>
 
 
GTS Nextra IP HLAS Profi
prináša úplne nový pohľad na telefonovanie. Telefonické hovory sú prenášané cez existujúce permanentné pripojenie na Internet. Telefonovanie a internet v jednej dátovej prípojke predstavujú pre zákazníka zefektívnenie celkových telekomunikačných nákladov.   viac>>