Na základe špecifikácie zo strany klienta je možné naprogramovať rôzne aplikácie, ktoré uľahčia a zautomatizujú rôzne administrtaívne činnosti a úkony, ktoré si za bežných okolností vyžadujú zbytočné papierovanie, telefonovanie a faxovanie. Spoločnosť BUSINESS SOLUTION s.r.o. ponúka možnosť, ako šetriť čas a mať pri tom väčší prehľad o jednotlivých činnostiach.

     
     
  PROJEKTOVÉ RIADENIE  
 

Riadenie tímovej spolupráce uľahčí a sprahľadní projektový manažér BS-PROJEKT. Je to jednoducho ovládateľná aplikácia, ktoré funguje v bežnom internetovom prostredí, je teda možné sprístupniť túto aplikáciu jednotlivým členom tímu bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú. V rámci jedného komunikačného modulu môže projekt manažér zadávať úlohy členom tímu, kontrolovať ich plnenie, získavať spätnú väzbu atď. Na druhej strane členovia tímu, bez ohľadu na ich geografické rozmiestnenie, bez nákladov na telefonovanie alebo inú formu komunikácie si vo svojom profile jednodcho nájdu aktuálne zadania. V rámci kalendárového plánovača si môžu naplánovať aktivity, pričom projekt manager bude mať prehľad o ich aktivitách. Ak sa vám zdajú iné projektové softvéry príliš komplikované, budete prekvapení, aké je zvládnutie BS-PROJEKTu jednoduché.

 
     
  SERVISNÉ ČINNOSTI  
 

Vykonávate servisné činnosti na najrôznejších zariadeniach a potrebujete mať presne vedené záznamy dostupné kedykoľvek a kdekoľvek? Nechcete byť odkázaní len na hľadanie v šanónoch a zakladačoch? Zdá sa vám takýto spôsob nepružný a nepohodlný?
BS-SERVICE zabezpečí, že sa budete ľahšie orientovať v servisných listoch, umožní jednoduché vyhľadávanie, rozlíšenie na rozpracované a vybavené zákazky, tvorbu databázy zákazníkov a ich prehľadné triedenie.

 
     
  OBJEDNÁVKY  
  Potrebujú vaši obchodníci alebo klienti vypĺňať komplikované objednávkové tlačivá a faxovať alebo posielať ich k vám?
BS-OBJEDNÁVKY predstavuj[ na mieru šitý objednávkový systém, prostredníctvom ktorého sa objednávky zaznamenávajú v elektronickej forme v interaktívnej databáze objednávok, ktorá umožňuje ich ďalšie spracovanie.
 

Zaujíma Vás viac?
Volajte 032 6581 794, 0905 621 590, 0905 343 537
alebo píšte na
office@bsn.sk