Spoločnosť BUSINESS SOLUTION s.r.o. vznikla v roku 2001 ako výsledok potreby podporiť schopnosti a zručnosti efektívneho využitia internetu a služieb dostupných prostredníctvom tohto dynamicky sa rozvíjajúceho média, ktoré do obchodnej, výrobnej, vzdelávacej, reklamnej, či akejkoľvek inej oblasti profesionálneho života vnáša v poslednom období stále rastúce množstvo možností rozšírenia a zefektívnenia komunikácie.

Poslaním našej spoločnosti je pomáhať podnikateľským subjektom účinne aplikovať nové web prezentačné technológie do ich marketingovej stratégie a prispieť tak k napĺňaniu ich podnikateľských zámerov. Z tohto dôvodu je náš tím zostavený z ľudí s dlhoročnými skúsenosťami nielen z oblasti dizajnérskej a technickej, ale i z oblasti obchodnej a marketingovej špecializácie. To z nás robí vašu marketingovú výhodu.

     
 
     
 
Web prezentácie
Content management system FlexiSite
Portálové riešenia
e-Commerce 
Grafické riešenia
Redesign 
Web hosting
Registrácia domén druhej úrovne
 
   
www.teleworkportal.sk www.schtrencin.sk www.souztn.sk
     
www.zariadobchod.sk www.lumaslov.sk www.simoneta.sk
     
Máte záujem o vytvorenie web prezentáce? kliknite sem.