Dátové služby poskytujeme všetkým spoločnostiam, ktoré chcú prepojiť svoje pobočky alebo vnútropodnikové siete pri zabezpečení vysokej kvality a spoľahlivosti prenosu dát so zmluvne garantovanými parametrami služieb. Pri návrhu riešenia pre zákazníka maximálne využívame vlastnú infraštruktúru zahŕňajúcu optické siete, bezdrôtové FWA siete a bezdrôtovové spoje v licencovaných pásmach, čo nám priamo umožňuje kontrolovať kvalitu služby všetkých segmentov výsledného riešenia. Pre dosiahnutie najvyššej možnej bezpečnosti a ochrany dát používame technológie na báze SDH, IPsec VPN a MPLS.

     
 
     
 
dátové služby pre domácich používateľov
dátové služby pre podnikateľov a malé firmy
dátové služby pre stredné a veľké firmy
 
   
   
GTS Nextra Vzdialený prístup
Služba Vzdialeného prístupu je určená na prácu z domu. Zabezpečuje šifrovaný prístup do podnikovej siete, čím umožňuje zamestnancom plnohodnotne pracovať z domu a pritom používať firemné aplikácie a databázy.
   viac>>