SK NIC ID: BSOL-0001
SK NIC: www.sk-nic.sk

 
     
 
čo je doména druhej úrovne
ako postupovať pri registrácii
ako zistiť, či je domény voľná
   
 
technické informácie
podmienky registrácie
   
     

ako postupovať pri registrácii?

1. Prečítajte si podmienky registrácie.
Pokračovanie v ďalších krokoch registrácie je vyjadrením súhlasu s podmienkami registrácie.

2. Vyplňte formulár F1 "žiadosť o štatút užívateľa".
Každý subjekt, ktorý chce mať zaregistrovanú doménu druhej úrovne, musí uzavrieť s SK-NIC rámcovú zmluvu, v ktorej určí registrátora oprávneného registrovať domény v jeho mene. Na základe tejto zmluvy bude užívateľovi pridelené ID (identifikátor v systéme SK-NIC). Postupujte nasledovne:

  • vyplňte formulár F1 a do položky Oprávnený registrátor - Registrátor 1 vyplňte BSOL-0001

  • odošlite formulár tlačítkom odoslať

  • zvoľte "verziu pre tlač" a vytlačte formulár

  • k formuláru podpísanému štatutárnym zástupcom firmy priložte kópiu výpisu z Obchodného registra, Živnostenského registra alebo iné dokumenty potvrdzujúce formu a vznik žiadajúceho subjektu. V prípade, že je žiadateľom súkromná osoba, musí byť notársky overený podpis na formulári F1.

  • najneskôr od 14 dní od vyplnenia F1 doručte vyššie uvedené dokumenty na adresu: EuroWeb Slovakia, a.s., P.O.BOX 37, 820 05 Bratislava 25

3. Informujte pracovníkov spoločnosti BUSINESS SOLUTION, s.r.o.
Telefonicky na čísle 0905 34 35 37 alebo prostredníctvom e-mailu nic@bsn.sk požiadajte spoločnosť BUSINESS SOLUTION, s.r.o. o registráciu Vami zvolených domén.
Do e-mailu uveďte názov subjektu, vaše meno, telefonický kontakt, e-mail a názvy požadovaných domén.

4. Pracovník našej spoločnosti Vás bude obratom kontaktovať.

     
     
 

Zaujíma Vás viac?
Volajte 032 6581 794, 0905 621 590, 0905 343 537
alebo píšte na
office@bsn.sk