Vzhľadom na rôznorodé požiadavky našich zákazníkov poskytujeme široké spektrum služieb rýchleho a garantovaného pripojenia k internetu prostredníctvom optických sietí, bezdrôtového pripojenia v licencovaných pásmach, ale aj s využitím iných riešení. Keďže požiadavky každého zákazníka sú individuálne, sme pripravení každému zákazníkovi navrhnúť riešenie na mieru za optimálnu cenu.

     
 
     
internetové služby pre domácich používateľov
internetové služby pre podnikateľov a malé firmy
internetové služby pre stredné a veľké firmy
   
   
GTS Nextra Doma Komplet
Služba Komplet Doma umožňuje vysokorýchlostné a časovo neobmedzené pripojenie na internet využijúc ADSL technológiu a prináša absolútne nový pohľad na telefonovanie.
   viac>>
 
 
GTS Nextra ADSL Doma
Služby ADSL umožňujú zákazníkom efektívne využiť existujúce telefónne siete a pripojiť sa na internet prostredníctvom technológie ADSL. Užívatelia, ktorí boli až doteraz odkázaní na dial-up alebo ISDN pripojenie, môžu využiť niekoľkonásobne rýchlejšie a časovo neobmedzené pripojenie na internet popri bežnej telefonickej prevádzke.
   viac>>
 
 
ADSLink
ADSLink služby neobsahujú DSL prípojku, ktorú je potrebné objednať ako prídavnú službu DSLine. Služby ADSLink umožňujú zákazníkom efektívne využiť existujúce telefónne siete a pripojiť sa na internet prostredníctvom technológie ADSL.
   viac>>