Vzhľadom na rôznorodé požiadavky našich zákazníkov poskytujeme široké spektrum služieb rýchleho a garantovaného pripojenia k internetu prostredníctvom optických sietí, bezdrôtového pripojenia v licencovaných pásmach, ale aj s využitím iných riešení. Keďže požiadavky každého zákazníka sú individuálne, sme pripravení každému zákazníkovi navrhnúť riešenie na mieru za optimálnu cenu.

     
 
     
internetové služby pre domácich používateľov
internetové služby pre podnikateľov a malé firmy
internetové služby pre stredné a veľké firmy
   
   
GTS Nextra Profi Komplet
Služba Profi Komplet umožňuje vysokorýchlostné a časovo neobmedzené pripojenie na internet využijúc ADSL technológiu a prináša absolútne nový pohľad na telefonovanie. Telefonické hovory sú prenášané cez existujúce permanentné pripojenie na Internet - ADSL. viac>>
 
 
GTS Nextra Profi Komplet Plus
Služba Profi Komplet Plus je integrované telekomunikačné riešenie obsahujúce symetrické garantované pripojenie do internetu rýchlosťou 512 kbit/s a 4 analógové alebo 4 ISDN telefónne linky pripojiteľné do ústredne, telefónnych aparátov alebo faxov.   viac>>
 
 
GTN Nextra ADSL Profi
Služby ADSL umožňujú zákazníkom efektívne využiť existujúce telefónne siete a pripojiť sa na internet prostredníctvom technológie ADSL. Užívatelia, ktorí boli až doteraz odkázaní na dial-up alebo ISDN pripojenie, môžu využiť niekoľkonásobne rýchlejšie a časovo neobmedzené pripojenie na internet popri bežnej telefonickej prevádzke. viac>>
 
 
ADSLink
služby neobsahujú DSL prípojku, ktorú je potrebné objednať ako prídavnú službu DSLine.
Služby ADSLink umožňujú zákazníkom efektívne využiť existujúce telefónne siete a pripojiť sa na internet prostredníctvom technológie ADSL. Užívatelia, ktorí boli až doteraz odkázaní na dial-up alebo ISDN pripojenie, môžu využiť niekoľkonásobne rýchlejšie a časovo neobmedzené pripojenie na internet popri bežnej telefonickej prevádzke.  
viac>>