Vzhľadom na rôznorodé požiadavky našich zákazníkov poskytujeme široké spektrum služieb rýchleho a garantovaného pripojenia k internetu prostredníctvom optických sietí, bezdrôtového pripojenia v licencovaných pásmach, ale aj s využitím iných riešení. Keďže požiadavky každého zákazníka sú individuálne, sme pripravení každému zákazníkovi navrhnúť riešenie na mieru za optimálnu cenu.

     
 
     
internetové služby pre domácich používateľov
internetové služby pre podnikateľov a malé firmy
internetové služby pre stredné a veľké firmy
   
   
GTS Nextra Internet
Služba pevného prístupu do internetu je určená firmám, ktoré požadujú vysokú kvalitu a garanciu pripojenia. Za dohodnutý paušál má zákazník k dispozícii kvalitné internetové pripojenie nie len v SR, ale aj do zahraničia.
viac>>
 
 
GTS Nextra IP KOMPLET
Komplexné riešenie všetkých telekomunikačných potrieb firmy - hlas, internet a IP VPN v jednom riešení.
  viac>>