Dátové služby poskytujeme všetkým spoločnostiam, ktoré chcú prepojiť svoje pobočky alebo vnútropodnikové siete pri zabezpečení vysokej kvality a spoľahlivosti prenosu dát so zmluvne garantovanými parametrami služieb. Pri návrhu riešenia pre zákazníka maximálne využívame vlastnú infraštruktúru zahŕňajúcu optické siete, bezdrôtové FWA siete a bezdrôtovové spoje v licencovaných pásmach, čo nám priamo umožňuje kontrolovať kvalitu služby všetkých segmentov výsledného riešenia. Pre dosiahnutie najvyššej možnej bezpečnosti a ochrany dát používame technológie na báze SDH, IPsec VPN a MPLS.

     
 
     
 
dátové služby pre domácich používateľov
dátové služby pre podnikateľov a malé firmy
dátové služby pre stredné a veľké firmy
 
   
   
GTS Nextra Digital
pripojenie digitálnymi okruhmi. Profesionálne telekomunikačné riešenia na báze prenajatých digitálnych okruhov. Služba je určená pre spoľahlivý prenos veľkých objemov dát.   
viac>>
 
   
GTS Nextra Ethernet
transparentné prepojenie LAN sietí. Služba vysokorýchlostného prenosu dát medzi pobočkami v rámci jednej siete je spojená s výraznými úsporami  prevádzkových nákladov. Umožňuje vybudovať vnútropodnikovú sieť, prepojujúcu centrálu firmy s jej pobočkami v rámci jedného nebo viacerých miest.
    viac>>
 
   
GTS Nextra Fibre
pripojenie optickými vláknami Vlastná optická trasa poskytuje bezkonkurenčnú spoľahlivosť. Je vhodná na prenos veľmi veľkých objemov dát pri najvyšších prenosových rýchlostiach.  
viac>>
 
   
GTS Nextra IP KOMPLET
Komplexné riešenie všetkých telekomunikačných potrieb firmy - hlas, internet a IP VPN v jednom riešení.  
viac>>
 
   
GTS Nextra IP VPN
prenos dát s využitím IP siete. Spoľahlivé riešenie firemnej komunikácie s úsporami prevádzkových nákladov je založené na prenose dát prostredníctvom siete IP. GTS Nextra zmluvne garantuje prevádzkové parametre služby, ako je rýchlosť, dostupnosť a spoľahlivosť   
viac>>