Dátové služby poskytujeme všetkým spoločnostiam, ktoré chcú prepojiť svoje pobočky alebo vnútropodnikové siete pri zabezpečení vysokej kvality a spoľahlivosti prenosu dát so zmluvne garantovanými parametrami služieb. Pri návrhu riešenia pre zákazníka maximálne využívame vlastnú infraštruktúru zahŕňajúcu optické siete, bezdrôtové FWA siete a bezdrôtovové spoje v licencovaných pásmach, čo nám priamo umožňuje kontrolovať kvalitu služby všetkých segmentov výsledného riešenia. Pre dosiahnutie najvyššej možnej bezpečnosti a ochrany dát používame technológie na báze SDH, IPsec VPN a MPLS.

     
 
     
dátové služby pre stredné a veľké firmy
  GTS Nextra Digital
  GTS Nextra Ethernet
GTS Nextra Fibre
GTS Nextra IP Komplet
GTS Nextra IP VPN
   
   
   
dátové služby pre domácich používateľov
dátové služby pre podnikateľov a malé firmy
 
     
  GTS Nextra IP Komplet  
Služba IP Komplet predstavuje komplexné riešenie všetkých telekomunikačných potrieb firmy. Jednou z hlavných výhod je jej variabilita a flexibilita. Riešenie IP Komplet rešpektuje technologický stav na strane zákazníka a prispôsobí sa jeho aktuálneho stavu a telekomunikačným potrebám. So službou IP Komplet získate hlas, internet, IP VPN v jednom.

Komu je služba určená
Služba IP Komplet je určená firmám, ktoré hľadajú komplexné riešenie svojich telekomunikačných potrieb na profesionálnej úrovni a zároveň chcú ušetriť investičné a prevádzkové náklady.
 
Výhody služby
 
komplexné riešenie všetkých telekomunikačných potrieb (hlas, dáta, internet)
variabilita a flexibilita celkového riešenia
priame pripojenie IP pobočkovej ústredne
jednoduché vytváranie zabezpečenej IP VPN siete s garantovanou rýchlosťou
telefonovanie medzi pobočkami zdarma 
 
     
  Jeden prístupový okruh
Riešenie IP Komplet využíva najefektívnejší prístup na sprístupnenie telekomunikačných služieb do lokality zákazníka. V rámci jedného prístupového okruhu je riešené pripojenie do internetu, dátovej virtuálnej siete, pripojenie do verejnej telefónnej siete a hlasovej virtuálnej siete. Služba ponúka významnú finančnú úsporu ako pri službe samotnej tak aj pri správe celého riešenia. So službou IP Komplet získate jednu faktúru, jedného silného telekomunikačného operátora, ktorý sa o vás stará 24 hodín denne a 7 dní v týždni a Vám odpadne nutnosť komunikácie s viacerými dodávateľmi.

Dátová komunikácia
Virtuálne privátne siete zabezpečujú dátové prepojenie vzdialených lokalít. Dátová komunikácia prebieha v rámci IP GRE tunelov garantovanou rýchlosťou. Pre rozsiahlejšie virtuálne siete ponúkame využitie našej MPLS siete. Ide o novú technológiu dátového prepojenia vzdialených lokalít s ešte vyšším zabezpečením. Vysoká flexibilita je zabezpečená tým, že kapacitu aj smerovanie jednotlivých virtuálnych kanálov operatívne zmeníme podľa individuálnych potrieb zákazníka. Vzdialený prístup do firemnej dátovej siete umožní oprávneným osobám sa odkiaľkoľvek pripojiť k firemným dátovým zdrojom.

Ušetríte za volanie
Vďaka riešeniu IP Komplet môžete volať medzi vzdialenými pobočkami prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete zdarma. Nastavíme Vám pre všetky pobočky jednotný číslovací plán a užívatelia budú medzi sebou telefonovať pomocou skrátenej voľby. Bezplatne môžete volať dokonca i v prípade, že niektorá z Vašich pobočiek je napr. aj v Čechách.
 
     
  Technické parametre
Služba sa poskytuje na Ethernet rozhraní

Prenosové kapacity na Ethernet rozhraní:
   128 kbit/s - 2 Mbit/s, 4, 8, 10, 20, 30, 34, 50 a 100 MBit/s, 1 Gbit/s

Digitálne rozhrania koncového bodu:
   10/100 Base-T, 1000 Base LX

Parametre DSL prístupov
   digitálne rozhranie služby: Ethernet
   rýchlosti linky: 1024/256 kbit/s, 1536/256 kbit/s, 2048/384 kbit/s alebo 2048/384 kbit/s
   agregačný pomer: 1:1 (bez agregácie)

Medzinárodné a medzimestské prenosové technológie:
   optické vlákna prepojené SDH a DWDM technológiou

Miestne slučky a riešenia posledné míle
   optické vlákna
   FWA 26GHz
   FWA 3.5GHz
   profesionálne bezdrôtové spoje v licencovaných pásmach
   metalické digitálne okruhy
 
     
 

Zaujíma Vás viac?
Volajte 032 6581 794, 0905 621 590, 0905 343 537
alebo píšte na
office@bsn.sk