Dátové služby poskytujeme všetkým spoločnostiam, ktoré chcú prepojiť svoje pobočky alebo vnútropodnikové siete pri zabezpečení vysokej kvality a spoľahlivosti prenosu dát so zmluvne garantovanými parametrami služieb. Pri návrhu riešenia pre zákazníka maximálne využívame vlastnú infraštruktúru zahŕňajúcu optické siete, bezdrôtové FWA siete a bezdrôtovové spoje v licencovaných pásmach, čo nám priamo umožňuje kontrolovať kvalitu služby všetkých segmentov výsledného riešenia. Pre dosiahnutie najvyššej možnej bezpečnosti a ochrany dát používame technológie na báze SDH, IPsec VPN a MPLS.

     
 
     
dátové služby pre stredné a veľké firmy
  GTS Nextra Digital
  GTS Nextra Ethernet
GTS Nextra Fibre
GTS Nextra IP Komplet
GTS Nextra IP VPN
   
   
   
dátové služby pre domácich používateľov
dátové služby pre podnikateľov a malé firmy
 
     
  GTS Nextra IP Komplet  
IP VPN je spoľahlivé riešenie firemnej komunikácie s úsporami prevádzkových nákladov založené na prenose dát prostredníctvom jedinej siete IP. GTS Nextra zmluvne garantuje parametre služby, ako je rýchlosť, dostupnosť a spoľahlivosť prostredníctvom SLA (Service Level Agreement).

Služba IP VPN umožňuje ľahko a efektívne prepojiť všetky firemné pobočky do jednej privátnej siete. Táto sieť pomôže výrazne znížiť prevádzkové náklady na spoľahlivú vnútrofiremnú komunikáciu. Služba je vhodná na jednoduché prepojenie lokálnych počítačových sietí s možnosťou kombinácie dátových, hlasových a internetových služieb.

Pre ešte výraznejšiu úsporu nákladov na prevádzku siete pripájame pracoviská s nižšími nárokmi na komunikáciu cez ADSL prístup, pričom aj tieto prípojky sa použitím MPLS technológie integrujú do jednej IP VPN siete zákazníka.

Komu je služba určená
Služba IP VPN je ideálnym riešením pre spoločnosti s vysokými požiadavkami na telekomunikačnú prevádzku, ktoré používajú na komunikáciu IP protokol. IP VPN zároveň poskytuje jednoduchú správu siete aj pri veľkom počte prepojených lokalít.
 
Výhody služby
 
zmluvne garantujeme dohodnuté parametre dátového prenosu
jediná prípojka stačí pre privátnu sieť, internet aj telefónne služby
služba IP VPN používa modernú progresívnu technológiu MPLS
na požiadanie doplní službu o bezpečnostné prvky (Firewall)
na základe vašej špecifikácie nastavíme optimálne parametre a priority pre bezproblémový beh vašich aplikácii
náhodným výpadkom sietí predchádzame záložnými trasami s automatickým presmerovaním dátovej prevádzky
 
     
  Technické parametre
Služba sa poskytuje na Ethernet rozhraní

Prenosové kapacity na Ethernet rozhraní:
   128 kbit/s - 2 Mbit/s, 4, 8, 10, 20, 30, 34, 50 a 100 MBit/s, 1 Gbit/s

Digitálne rozhrania koncového bodu:
   10/100 Base-T, 1000 Base LX

Parametre DSL prístupov
   digitálne rozhranie služby: Ethernet
   rýchlosti linky: 1024/256 kbit/s, 1536/256 kbit/s, 2048/384 kbit/s alebo 2048/384 kbit/s
   agregačný pomer: 1:1 (bez agregácie)

Medzinárodné a medzimestské prenosové technológie:
   optické vlákna prepojené SDH a DWDM technológiou

Miestne slučky a riešenia posledné míle
   optické vlákna
   FWA 26GHz
   FWA 3.5GHz
   profesionálne bezdrôtové spoje v licencovaných pásmach
   metalické digitálne okruhy
 
     
 

Zaujíma Vás viac?
Volajte 032 6581 794, 0905 621 590, 0905 343 537
alebo píšte na
office@bsn.sk